Školu, či jakékoli zkoušky, studium čehokoli
rychle a snadněji

Snadné a rychlé studium a pohodové zkoušky

Zní to jako pohádka? V temných královstvích vždy zní zvěsti o lepších možnostech jako vymyšlené příběhy. A podobně tomu bývá i v životě. Člověk uvěří tomu, co říká většina, přestože ta většina neví nic o tom, jaké existují ohromné možnosti.

Nevím, jestli hledáte pomoc na menší akutní problém anebo na chronické trápení, které mnohdy přináší zkoušky a studium. 
Tyto stránky na téma škola, zkoušky, studium přináší úplné 
řešení vzniklé díky mnohaletým zkušenostem z kurzů Zrychlené učení a jak na zkoušky*, Jak lépe pracovat s informacemi a svou pamětí* a dalších. 

Celou řadu zkušeností jsem také získal jako psychoterapeut 
při práci se studenty, kteří se připravovali na zkoušky a trápila je celá řada problémů: nedůvěra ve vlastní schopnosti, problémy s pamětí, náročné studium gymnázia, střední školy, medicíny, studium práv .... nervozita a tréma při písemných i ústních zkouškách. 


Žádná škola ani studium nemusí být nepřekonatelnou překážkou, pokud využijete moderní psychologické objevy. 
Některé z nich jsou tak jednoduché až potvrzují pravidlo, že 
v jednoduchosti, nikoliv složitosti, je krása.

Existuje celá řada možností každému rychle usnadnit studium.

Jakmile je použijete, tak si tu snadnost a z ní plynoucí pohoduzačnete vychutnávat v rostoucím množství volného času

Může jej získat již během pár kliknutí.

Proto tu je  >> skola-zkousky-studium-rychle 

Zde na těchto stránkách bych také rád pomohl odstranit přesvědčení většiny studentů jako: 

Opakování je matka moudrosti. 
Jazyky se musí vysedět. 
Za úspěchem je dřina. 
Kdo tvrdě pracuje, toho úspěch nemine. 
Studium znamená memorování. 

To jsou jen věty, které sice někdy zní vtipně či moudře, avšak postupem života pochopíte, že jsou lživé
Za skutečným úspěchem je vytrvalost, avšak místo dříny tam bývá neznalým skrytá strategie. Tvrdá práce totiž nemá hodnotu, pokud je totéž možné dosáhnout snadněji. Co říkají mnozí učitelé dokonce nahlas? 
Když jsem se to tak musel naučit já, tak vy taky. Je toto myšlení rozumného jedince? 

Mluvím zde o inteligentním jednání. Kde se jej můžete učit? Ve školách? 

Kdybych nebyl psychoterapeut, tak bych se musel smát. Jenže není důvod ke smíchu, protože rozvoj inteligence a školní postupy se přímo vylučují. 
Časem bych rád dodal část věnovanou rozboru dopadů pseudo-inteligentních školních metod na úspěšnost absolventů škol. 
Zatím sbírám podklady pro vyhodnocení vlivu školních myšlenkových postupů na vznik depresivních projevů. 

Už nyní však mám dostatek informací, které kdybych pronesl na televizní obrazovce, tak by to vyvolalo vážný otřes v důvěru v úroveň vzdělávacího systému. 

Moje psychoterapeutické zaměření je však na řešení problémů a tak je na těchto stránkách chci odhalovat. 

Jedno z odhalení vypadá jako neskutečný paradox: 
Učitelé na fakultách nejsou dominantně učení "Jak učit". I oni šprtají, aby zvládli nesmyslné zkoušky typu "popište zpětný projektor" na jedničku. 
Je spousta skvělých učitelů, jen v celkovém množství připomínají pověstnou jehlu v kupce slámy. 

Nevědomý amatérismus většiny, jejichž pracovištěm je škola nezná mezí, 
o čemž vás přesvědčí odpovědi na jednoduché otázky. 
Ty sbírám přes deset let na svých kurzech i přednáškách na prestižních školách. 


Podívejte se na ně do sekce Ankety a jakmile upřímně odpovíte, začnete objevovat pravdu. 


Analýza a odhalení pravdy však nestačí. 

Důležitá jsou řešení.

Důležitá jsou řešení, která komukoliv zpříjemní zkoušky, zjednoduší studium a jakákoliv škola tak může být zvládnuta bez zbytečného a frustrujícího biflování. 

Každá škola může být zvládnuta tak, aby měl student dost času na své zájmy. 

Řešení je v nových postupech, z nichž většinu mimo jiné využívají účastníci "Světové mozkové olympiády". 

Jeden z nich měl ve škole vážné problémy a byl učiteli označován za neschopného žáka. Nyní je mnohonásobným mistrem světa díky strategiím, které se ve škole neučí. Ani jeho jméno u nás není známé, pokud jste jej nečetli na mých dalších stránkách anebo v Guinessově knize rekordů. 

Baví ho zapamatovávat si neuvěřitelně rozsáhlá množství informací, typu telefonních seznamů. Proč ho to baví? Proč byl mnohokrát mistrem světa v paměti? Protože ví jak si rychle zapamatovat cokoli.

I vy to můžete.
Vědci totiž zjistili, že má stejný mozek, jako kdokoliv jiný, jen využívá pravý mozek podobně jako děti. 

Moje osobní zkušenosti psychoterapeuta mi umožňují tvrdit, že i vy můžete zvládnout jakékoliv studium, jakmile použijete snadné postupy, například jak číst rychle a pamatovat si 3x i vícekrát lépe. 

Neznám vás a nevím, co vás zajímá více, jestli tajemství superpaměti anebo velmi rychlého studia a čtení 3 x rychleji s plným porozuměním. 
Vím však po mnoha letech studia úspěšných jedinců, že pokud chcete, tak s výzbrojí správného Know-How můžete takřka cokoliv.

Odhalujte je na těchto stránkách. 

Hodně úspěchu přeje 
Libor Činka

Psychoterapeut, hypnoterapeut, specialista v dosahování nadstandardních výsledků.
Autor bestselleru Ovládněte svůj mozek, e-programů a nahrávek  Superpaměť, Bleskové studium a čtení, Autohypnóza pro snadné studium ...

*Informace o kurzech pro zájemce naleznete v kalendáři akcí.

rychlocteni-468x60.gif